הסכמות

הרה"ג הרב עמרם פריד שליט"א

הרה"ג הרב דוד יוסף שליט"א

הרה"ג הרב מאיר ניסים מאזוז שליט"א

צלם: דוב קורלנסקי