אירוע השקת המשניות

גליון מיוחד שהוצאנו לאור לכבוד אירוע ההשקה